สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4
www.korat4.go.th
[Updated on 19-07-2021 / Number of visitors :
เว็บเคาน์เตอร์
]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยจ่ายเงินสดในทุกวันอังคาร เพียงอาทิตย์ละ 1 วัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด 19
สถานะการณ์ COVID-19
พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา2563


ข่าวจาก สพฐ.
ข่าวจากกลุ่มโรงเรียนฯ
SPT4 Information

Facebook Page
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Power by Ⓒ RocketCake Responsive WebEditor 3.5 64 bit , Ambiera Soft.
พัฒนาระบบโดย : นายฌานุตม์ อินทสุวรรณ [BPC ICT Admin โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)] : สพป.นครราชสีมา เขต 4, 2021.