ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

360 โรงเรียน

สพป.นครราชสีมาเขต 4

รายละเอียด

90 โรงเรียน

อำเภอสูงเนิน

รายละเอียด

123 โรงเรียน

อำเภอสีคิ้ว

รายละเอียด

146 โรงเรียน

อำเภอปากช่อง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย