ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

180 โรงเรียน

สพป.นครราชสีมาเขต 4

รายละเอียด

45 โรงเรียน

อำเภอสูงเนิน

รายละเอียด

62 โรงเรียน

อำเภอสีคิ้ว

รายละเอียด

73 โรงเรียน

อำเภอปากช่อง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน ปากช่อง

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
200748 30040120 1030200748 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ กลางดง
200749 30040121 1030200749 เบทาโกรวิทยา กลางดง
200751 30040122 1030200751 วัดกลางดง กลางดง
200752 30040123 1030200752 วัดมิตรภาพวนาราม กลางดง
200771 30040124 1030200771 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ขนงพระ
200773 30040125 1030200773 บ้านหนองตะกู ขนงพระ
200760 30040126 1030200760 ขนงพระใต้ ขนงพระ
200783 30040128 1030200783 บ้านเขาจันทน์หอม ขนงพระ
200818 30040129 1030200818 วัดขนงพระเหนือ ขนงพระ
200772 30040130 1030200772 บ้านซับเศรษฐี คลองม่วง
200781 30040131 1030200781 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 คลองม่วง
200787 30040132 1030200787 บ้านหนองหมาก คลองม่วง
200789 30040133 1030200789 วันอาสาพัฒนา 2520 คลองม่วง
200794 30040134 1030200794 บ้านโป่งวัวแดง คลองม่วง
200796 30040135 1030200796 บ้านวังสีสด ปากช่อง
200757 30040136 1030200757 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) จันทึก
200758 30040137 1030200758 บ้านหนองตอ จันทึก
200759 30040138 1030200759 เสนารัฐวิทยาคาร จันทึก
200753 30040139 1030200753 บ้านป่าไผ่ จันทึก
200754 30040140 1030200754 บ้านสอยดาว จันทึก
200755 30040141 1030200755 บ้านสายชนวน จันทึก
200756 30040142 1030200756 บ้านหนองกะทุ่ม จันทึก
200774 30040143 1030200774 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ปากช่อง
200775 30040144 1030200775 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ปากช่อง
200776 30040145 1030200776 บ้านลำทองหลาง ปากช่อง
200778 30040147 1030200778 บ้านหนองตาแก้ว ปากช่อง
200779 30040148 1030200779 บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) ปากช่อง
200780 30040149 1030200780 บ้านหนองอีเหลอ ปากช่อง
200761 30040150 1030200761 เติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง
200763 30040151 1030200763 บ้านซับน้ำเย็น ปากช่อง
200766 30040152 1030200766 วัดบันไดม้า ปากช่อง
200801 30040153 1030200801 บ้านโป่งตาลอง โป่งตาลอง
200802 30040154 1030200802 บ้านหนองคุ้มวิทยา ปากช่อง
200803 30040155 1030200803 บ้านหนองจอก โป่งตาลอง
200804 30040156 1030200804 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โป่งตาลอง
200805 30040157 1030200805 สระน้ำใสวิทยา โป่งตาลอง
200750 30040158 1030200750 ผ่านศึกสงเคราะห์ พญาเย็น
200744 30040159 1030200744 บ้านซับใต้ พญาเย็น
200745 30040160 1030200745 บ้านโนนกระโดน พญาเย็น
200746 30040161 1030200746 บ้านโศกน้อย พญาเย็น
200747 30040162 1030200747 บ้านหัวป้าง พญาเย็น
200782 30040163 1030200782 บ้านเขาแก้ว วังกะทะ
200784 30040164 1030200784 บ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ
200785 30040165 1030200785 บ้านวังกะทะ วังกะทะ
200786 30040166 1030200786 บ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ
200788 30040167 1030200788 ประชารัฐวิทยา วังกะทะ
200790 30040168 1030200790 บ้านป่ากล้วย วังกะทะ
200791 30040169 1030200791 บ้านกุดโง้ง วังไทร
200792 30040170 1030200792 บ้านซับน้อย วังไทร
200795 30040171 1030200795 บ้านวังไทร วังไทร
200770 30040172 1030200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 วังไทร
200797 30040173 1030200797 บ้านหินดาด วังไทร
200798 30040174 1030200798 บ้านหินเพิง วังไทร
200762 30040175 1030200762 บ้านเขาวง หนองน้ำแดง
200816 30040176 1030200816 บ้านโป่งกะสัง หนองน้ำแดง
200764 30040177 1030200764 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) หนองน้ำแดง
200767 30040178 1030200767 วัดวชิราลงกรณวราราม หนองน้ำแดง
200806 30040179 1030200806 ไตรรัตน์วิทยาคาร หนองสาหร่าย
200807 30040180 1030200807 บ้านคลองยาง หนองสาหร่าย
200808 30040181 1030200808 บ้านซับหวาย หนองสาหร่าย
200809 30040182 1030200809 บ้านท่ามะนาว หนองสาหร่าย
200810 30040183 1030200810 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ หนองสาหร่าย
200811 30040184 1030200811 บ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย
200768 30040185 1030200768 นิคมชลประทานสงเคราะห์ หนองสาหร่าย
200769 30040186 1030200769 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 หนองสาหร่าย
200793 30040187 1030200793 บ้านบ่อทอง หนองสาหร่าย
200812 30040188 1030200812 บ้านคลองเดื่อ หมูสี
200813 30040189 1030200813 บ้านคลองเสือ หมูสี
200814 30040190 1030200814 บ้านท่าช้าง หมูสี
200815 30040191 1030200815 บ้านปรางคล้า หมูสี
200817 30040192 1030200817 บ้านหมูสี หมูสี
200799 30040193 1030200799 บ้านคลองดินดำ หมูสี
200800 30040194 1030200800 บ้านบุ่งเตย หมูสี