สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4
www.korat4.go.th
[Updated on 01-01-2022 / Number of visitors :
เว็บเคาน์เตอร์
]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยจ่ายเงินสดในทุกวันอังคาร เพียงอาทิตย์ละ 1 วัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด 19
การอบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564


ข่าวจาก สพฐ.
ข่าวจากกลุ่มโรงเรียนฯ
SPT4 Information

Facebook Page
เผยแพร่ผลงานคุณครู

ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานและรับเกียรติบัตรการเผยแพร่
1.กดเปิดกลุ่มเฟสบุ๊คตามสาระการเรียนรู้ของสื่อที่ท่านต้องการจะเผยแพร่(ปุ่มด้านบน)
2.โพสต์ผลงานสื่อลงในกลุ่มเฟสบุ๊คที่ท่านเปิด
3.เมื่อโพสต์เรียบร้อยแล้ว กดที่ "แชร์" และ "คัดลอกลิงค์"
4.นำลิงค์ของโพสต์มากรอกลงในแบบฟอร์มรับเกียรติบัตรเผยแพร่ผลงานด้านล่าง กดปุ่ม "ฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงาน"


พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
Produced by นางภัชรี เพชรไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Webmaster นายฌานุตม์ อินทสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ [BPC ICT Admin โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)] : สพป.นครราชสีมา เขต 4, 2021.
Power by Ⓒ RocketCake Responsive WebEditor 3.5 64 bit , Ambiera Soft.