สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4
www.korat4.go.th
[Updated on 30-11-2023 / Number of visitors :
เว็บเคาน์เตอร์
]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 - ให้เวลา ให้ใจ ปลอดภัยทุกมิติ : GIVE AND SAFETY ALL.

ส่วนราชการและการให้บริการ
แจ้งหนังสือราชการจากกลุ่มต่างๆ
รายการที่แสดงอยู่นี้จากระบบ Smart Area โดยเป็นหนังสือราชการล่าสุด 30 เรื่อง
จะไม่แสดง "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการและลงรับหนังสือทั้งหมดที่ สพป.นครราชสีมา เขต 4 แจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า
เข้าระบบ Smart Area
เพื่อแสดงรายการทั้งหมด

สารสนเทศสำนักงานเขตฯ
*ประชาสัมพันธ์*....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 กำหนดรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 อัตรา และ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 อัตรา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2565
ณ 10 พ.ย. 2565 สพป. นครราชสีมา เขต 4ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน


จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2566
ณ 10 มิถุนายน 2566 สพป. นครราชสีมา เขต 4


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256
6สพป. นครราชสีมา เขต 4

วิดิทัศน์ : VTR แนะนำ สพป. นครราชสีมา เขต 4

รายการข่าวเช้า 1News@Korat4

ผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เว็บไซต์ รร. ในสังกัด

รายชื่อเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
สพป. นครราชสีมา เขต 4

การประเมิน ITA ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2566
สพป. นครราชสีมา เขต 4

เอกสารดาวโหลดจาดเว็บไซต์ สพฐ.

Facebook FanPage
สพป. นครราชสีมา เขต 4


เอกสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เกียรติบัตร การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
การใช้งานโปรแกรม DMC และ SchoolMIS


ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

เกียรติบัตร การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
การใช้งานโปรแกรม obec-asset และ DMC
ภาคเรียนที่2/2566การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในศตวรรษที่ 21

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2566


สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4


พิธีมอบเหรียญศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2565


ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่ สพป.นม 4

เกียรติบัตรการแข่งขัน Math Skills


ITA Korat4


ข่าวจากสำนักงานเขตฯ [Sign in]


ข่าวจาก สพฐ.


ประกาศ / จัดซื้อ - จัดจ้าง [Sign in]


หนังสือราชการ / ประกาศ [Sign in]รอบรั้วข่าวโรงเรียน
[Sign in]


เอกสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่


เผยแพร่ผลงานคุณครูขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานและรับเกียรติบัตรการเผยแพร่
1.กดเปิดกลุ่มเฟสบุ๊คตามสาระการเรียนรู้ของสื่อที่ท่านต้องการจะเผยแพร่(ปุ่มด้านบน)
2.โพสต์ผลงานสื่อลงในกลุ่มเฟสบุ๊คที่ท่านเปิด
3.เมื่อโพสต์เรียบร้อยแล้ว กดที่ "แชร์" และ "คัดลอกลิงค์"
4.นำลิงค์ของโพสต์มากรอกลงในแบบฟอร์มรับเกียรติบัตรเผยแพร่ผลงานด้านล่าง กดปุ่ม "ฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงาน"


ฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตร
การเผยแพร่ผลงาน


พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4, 2021.
Produced by นางภัชรี เพชรไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Webmaster นายฌานุตม์ อินทสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ [BPC ICT Admin โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)]
Web Application Developer นายสุรศักดิ์ บุตรนนท์ ครูผู้ช่วย [ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)]
IT Support นายอนุชา สุขสูงเนิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
Power by Ⓒ RocketCake Responsive WebEditor 3.5 64 bit , Ambiera Soft.