สพป.นครราชสีมา เขต 4 - หน้าหลัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4
www.korat4.go.th
[Updated on 27-06-2024 / Number of visitors :
เว็บเคาน์เตอร์
]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 - ให้เวลา ให้ใจ ปลอดภัยทุกมิติ : GIVE AND SAFETY ALL.

ส่วนราชการและการให้บริการ

สารสนเทศสำนักงานเขตฯ
*ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสพป.นครราชสีมาเขต 4


จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่1/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
สพป. นครราชสีมา เขต 4


จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่2/2566
สิ้นปีการศึกษา2567 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567
สพป. นครราชสีมา เขต 4


จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2566
ณ 10 มิถุนายน 2566 สพป. นครราชสีมา เขต 4


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2566
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566
สพป. นครราชสีมา เขต 4

วิดิทัศน์ : VTR แนะนำ สพป. นครราชสีมา เขต 4

รายการข่าวเช้า 1News@Korat4

ผลการดำเนินงาน
สพป.นม เขต 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เว็บไซต์ รร. ในสังกัด

รายชื่อเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
สพป. นครราชสีมา เขต 4

วิดิทัศน์ : VTR นิเทศ รร.
สพป. นครราชสีมา เขต 4
ภาคเรียนที่ 1 /2567
สพป. นครราชสีมา เขต 4

เอกสารดาวโหลดจาดเว็บไซต์ สพฐ.

Facebook FanPage
สพป. นครราชสีมา เขต 4


เอกสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 - 2570

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570

ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

คู่มือการบริหารจัดกา
รข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)2566

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เกียรติบัตร การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานโปรแกรม obec-asset และ DMCภาคเรียนที่2/2566

ข้อมูลพื้นฐานขนาดโรงเรียน
เล็กกลางใหญ่ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566

คู่มือ การดำเนินงาน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

การประเมิน ITA ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2567
สพป. นครราชสีมา เขต 4

แบบขอใช้ห้องประชุม/อาคารสถานที่ สพป. นครราชสีมา เขต 4

เกียรติบัตรผลการประกวดห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในศตวรรษที่ 21

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2566


สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4


พิธีมอบเหรียญศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2565


ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่ สพป.นม 4

เกียรติบัตรการแข่งขัน Math SkillsITA 2024 สพป.นครราชสีมา เขต 4


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT(2)

ข่าวจากสำนักงานเขตฯ [Sign in]


ข่าวจาก สพฐ.


ประกาศ / จัดซื้อ - จัดจ้าง [Sign in]


หนังสือราชการ / ประกาศ [Sign in]

รอบรั้วข่าวโรงเรียน [Sign in]

กระดาน ถาม - ตอบ

เอกสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่


เผยแพร่ผลงานคุณครูขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานและรับเกียรติบัตรการเผยแพร่
1.กดเปิดกลุ่มเฟสบุ๊คตามสาระการเรียนรู้ของสื่อที่ท่านต้องการจะเผยแพร่(ปุ่มด้านบน)
2.โพสต์ผลงานสื่อลงในกลุ่มเฟสบุ๊คที่ท่านเปิด
3.เมื่อโพสต์เรียบร้อยแล้ว กดที่ "แชร์" และ "คัดลอกลิงค์"
4.นำลิงค์ของโพสต์มากรอกลงในแบบฟอร์มรับเกียรติบัตรเผยแพร่ผลงานด้านล่าง กดปุ่ม "ฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงาน"


ฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตร
การเผยแพร่ผลงาน


พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา
ร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4, 2021.
Produced by นางภัชรี เพชรไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Webmaster นายฌานุตม์ อินทสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ [BPC ICT Admin โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)]
Web Application Developer นายสุรศักดิ์ บุตรนนท์ ครูผู้ช่วย [ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)]
IT Support นายอนุชา สุขสูงเนิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ [กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
Power by Ⓒ RocketCake Responsive WebEditor 3.5 64 bit , Ambiera Soft.